info
Сайн байна уу Songdo.mn сайтад тавтай морил!

ЭНГИЙН БАГЦ 2


буцах


 №  Code  Item  Qutt.  Нэр
Цусны ерөнхий шинжилгээ
 1  LABCBC01  CBC Routine  1  Цусны ерөнхий шинжилгээ  
 2  C2490  Fe (Iron)  1  Төмөр 
Нойр булчирхайн 
3  B2611  Amylase (Total)  1  Нойр булчирхайн фермент 
Хеллико бактер
 4  C4650  Helicobacter  1  Хеллико бактер
Элэгний үйл ажиллагаа
 5  B2570  AST (SGOT)  1  Асат 
 6  B2580  ALT(SGPT)  1  Алат 
 7  C2200  T.Protein  1  Нийт уураг 
 8  C2210  Albumin  1  Альбумин 
 9  C3720  T.bilirubin  1  Нийт Билирубин
 10  C3721  D.bilirubin  1  Шууд Билирубин
 11  B2710  Gamma-GPT  1  ГГТ
 12  B2602  ALP  1  Шүлтлэг фосфатаз
Элэгний вирус/Дархлаа/ stick
 13  C2411  HBsAg(Rapid)  1  Нийт Холестерин
 14  C2420  Anti-HBs(Rapid)  1  Их нягттай липопротейд
 15  C2430  Anti-HCV (Rapid)  1  Элэгний С вирус 
Бөөрний үйл ажиллагаа
 16  C3730A  BUN  1  Үлдэгдэл азот
 17  C3750  Creatinine  1  Креатинин
Өөх тосны үзүүлэлт
 18  C2411  T.Cholesterol  1  Нийт Холестерин
 19  C2420  HDL-Cholesterol  1  Их нягттай липопротейд
 20  C2430  LDL-Cholesterol  1  Бага нягттай липопротейд
 21  LC2443  Triglyceride  1  Триглицерид
 22  B2590  LDH  1  Лактатдегидрогеназа
 23  B2630  CPK  1  Креатининфосфокиназа
Цусан дахь сахар
 24  C3711  glucose   1  Глюкоз
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
 25  C3780  Uric acid  1  Шээсний хүчил 
 26  Labua2  Urine test  1  Шээсний шинжилгээ
Дуран шинжилгээ
 27  E7611  Gastro Duodenoscopy  1  Ходоодны дуран  
Өтгөний шинжилгээ
 28  B0651  Stool OB   1  Өтгөн дэхь далд цус 
 29  B0611  Stool parasitol  1  Шимэгч хорхойн шинжилгээ  
ЭХО шинжилгээ
 30  XS019  Sono (Upper abdomen)  1  Хэвлийн эхо
Рентген зураг
 31  YZ0BM3  BMD   1  Ясны сийрэгжилт 
 32  XG21A  Chest PA   1  Цээжний рентген   
Аппратуудын шинжилгээ
 33  E6541  EKG   1  Зүрхний цахилгаан бичлэг   
 34  W-407  BMI  1  Биеийн индекс 


 


   AA155  Doctor's examination  1  Эмчийн зөвлөгөө
НИЙТ ҮНЭ/TOTAL PRICE
250,000₮