info
Сайн байна уу Songdo.mn сайтад тавтай морил!

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ СИСТЕМИЙН НАРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ /Эмэгтэй/


буцах

No CODE ITEM (Эмэгтэй ) Qt. Нэр
Цусны бүлэг
  1   B2000   ABO   1   Цусны бүлэг
  2   B2021   Rho(D)   1   Резус фактор
Цусны ерөнхий шинжилгээ
  3   LABCBC01   CBC Routine   1   Цусны ерөнхий шинжилгээ
  4   B1030   ESR (Erythrocyte))   1   Эритроцитийн тунах хурд
  5   C2490   Fe (Iron)   1   Төмөр
Нойр булчирхайн
  6   B2611   Amylase (Total)   1   Нойр булчирхайн
фермент
Хеллико бактер
  7   C4650   Helicobacter   1   Хеллико бактер
Элэгний үйл ажиллагаа
  8   B2570   AST (SGOT)   1   Асат
  9   B2580   ALT(SGPT)   1   Алат
  10   C2200   T.Protein   1   Нийт уураг
  11   C2210   Albumin   1   Альбумин
  12   C3720   T.bilirubin   1   Нийт Билирубин
  13   C3721   D.bilirubin   1   Шууд Билирубин
  14   B2710   Gamma-GPT   1   Элэгний үйл ажиллагаа
  15   B2602   Alkaline phosph   1   Шүлтлэг фосфатаз
Элэгний вирус/Дархлаа/ stick
  16   C4811   HBsAg(Rapid)   1   Элэгний B вирус Антиген
  17   C4821   Anti-HBs(Rapid)   1   Элэгний B вирус Антибоди
  18   C4872   HCV-Ab   1   Элэгний С вирус
Бөөрний үйл ажиллагаа
  19   C3730A   BUN   1   Үлдэгдэл азот
  20   C3750   Creatinine   1   Креатинин
Өөх тосны үзүүлэлт
  21   C2411   T.Cholesterol   1   Нийт Холестерин
  22   C2420   HDL-Cholesterol   1   Их нягттай липопротейд
  23   C2430   LDL-Cholesterol   1   Бага нягттай липопротейд
  24   C2443   Triglyceride   1   Триглицерид
  25   B2590   LDH   1   Зүрхний фермиент
  26   B2630   CPK   1   Лактатдегидрогеназа
Цусан дахь сахар
  27   C3711   glucose   1   Глюкоз
Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа
  28   C3290   T3 Total-Triiod   1   Триодтиронин
  29   C3340   Free T4(CLIA)   1   Чөлөөт тироклин
  30   C3360   TSH   1   Тириод сэдээгч даавар
БЗХӨ
  31   C4713   Anti-HIV(Rapid)   1   Дох
  32   C4600   VDRL   1   Тэмбүү
Хавдрын маркер
  33   C4330   CA15-3   1   Хөхний хавдрын маркер
  34   C4220   CEA   1   Бүдүүн шулуун гэдэсний
хавдрын маркер
  35   C4212   AFP (Alpha Feto)   1 Элэгний хавдрын маркер
  36   C4240   CA125   1 Өндгөвчний хавдрын маркер
Үе мөч
  37   C4903   RA Factor   1   Ревматойд фактор
  38   C2243   CRP   1   С-урвалжит уураг
  39   C4631   ASO   1   Асло
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
  40   C3780   Uric acid   1   Шээсний хүчил
  41   Labua2   Urine test   1   Шээсний шинжилгээ
Дуран шинжилгээ
  42   E7611   Gastro Duodenoscopy   1   Ходоодны дуран
  43   E7660   Colonoscopy   1   Бүдүүн шулуун гэдэсний дуран
Өтгөний шинжилгээ
  44   B0651   Stool OB   1   Өтгөн дэхь далд цус
  45   B0611   Stool parasitol   1   Шимэгч хорхойн шинжилгээ
ЭХО шинжилгээ
  46   XS012   Sono (Thyroid)   1   Бамбайн эхо
  47   XS019   Sono (Upper abdomen)   1   Хэвлийн эхо
  48   XS021   Sono (Pelvice)   1   Аарцагны эхо
Рентген зураг
  49   XGMAM   Mammography   1   Хөхний рентген
  50   YZ0BM3   BMD   1   Ясны сийрэгжилт
  51   XG21A   Chest PA   1   Цээжний рентген
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ
  52   BZPAP   PAP   1   Умайн хүзүүний хорт
хавдрын эсийн шинжилгээ
Комьпютет томографи
  53   XC50A   CT-Abdomen+CE   1   Хэвлийн /СТ/
Аппратуудын шинжилгээ
  54   E6541   EKG   1   Зүрхний цахилгаан бичлэг
  55   W-407   BMI   1   Биеийн индекс
  56   F6350   Hearing test   1   Сонсгол
  57   F6002   PFT (Flow Volume)     Уушигны багтаамж
   
      AA155   Doctor's examination   1   Эмчийн зөвлөгөө
НИЙТ ҮНЭ/TOTAL PRICE
750,000