info
Сайн байна уу Songdo.mn сайтад тавтай морил!

НАРИЙВЧИЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ /Эмэгтэй/


буцах

No CODE ITEM (Эм ) Qt. Нэр
Цусны бүлэг
  1   B2000   ABO   1   Цусны бүлэг
  2   B2021   Rho(D)   1   Резус фактор
Цусны ерөнхий шинжилгээ
  3   LABCBC01   CBC Routine   1   Цусны ерөнхий шинжилгээ
  4   B1030   ESR (Erythrocyte))   1   Эритроцитийн тунах хурд
  5   C2490   Fe (Iron)   1   Төмөр
  6   C3791   Na (Sodium)   1   Натри
  7   C3792   Potassium   1   Кали
  8   C3793   CI   1   Хлор Натри
Нойр булчирхайн
  9   B2611   Amylase (Total)   1   Нойр булчирхайн фермент
Хеллико бактер
  10   C4650   Helicobacter   1   Хеллико бактер
Элэгний үйл ажиллагаа
  11   B2570   AST (SGOT)   1   Асат
  12   B2580   ALT(SGPT)   1   Алат
  13   C2200   T.Protein   1   Нийт уураг
  14   C2210   Albumin   1   Альбумин
  15   C3720   T.bilirubin   1   Нийт Билирубин
  16   C3721   D.bilirubin   1   Шууд Билирубин
  17   B2710   Gamma-GPT   1   Элэгний үйл ажиллагаа
  18   B2602   Alkaline phosph   1   Шүлтлэг фосфатаз
Элэгний вирус/Дархлаа/ stick
  19   C4811   HBsAg(Rapid)   1   Элэгний B вирус Антиген
  20   C4821   Anti-HBs(Rapid)   1   Элэгний B вирус Антибоди
  21   C4872   HCV-Ab   1   Элэгний С вирус
Бөөрний үйл ажиллагаа
  22   C3730A   BUN   1   Үлдэгдэл азот
  23   C3750   Creatinine   1   Креатинин
Өөх тосны үзүүлэлт
  24   C2411   T.Cholesterol   1   Нийт Холестерин
  25   C2420   HDL-Cholesterol   1   Их нягттай липопротейд
  26   C2430   LDL-Cholesterol   1   Бага нягттай липопротейд
  27   C2443   Triglyceride   1   Триглицерид
  28   B2590   LDH   1   Зүрхний фермиент
  29   B2630   CPK   1   Лактатдегидрогеназа
Цусан дахь сахар
  30   C3711   glucose   1   Глюкоз
  31   C3825   HbA1C   1   Сахарын 3-н сарын дундаж хэмжээ
Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа
  32   C3290   T3 Total-Triiod   1   Триодтиронин
  33   C3340   Free T4(CLIA)   1   Чөлөөт тироклин
  34   C3360   TSH   1   Тириод сэдээгч даавар
БЗХӨ
  35   C4713   Anti-HIV(Rapid)   1   Дох
  36   C4600   VDRL   1   Тэмбүү
Хавдрын маркер
  37   C4220   CEA   1  Бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын маркер
  38   C4240   CA125   1   Өндгөвчний хавдрын маркер
  39   C4212   AFP   1   Элэгний хавдрын маркер
  40   C4230   CA19-9   1  Ходоод нойр булчирхайн хавдрын маркер
  41   C4330   CA15-3   1   Хөхний хавдрын маркер
Үе мөч
  42   C4903   RA Factor   1   Ревматойд фактор
  43   C2243   CRP   1   С-урвалжит уураг
  44   C4631   ASO   1   Асло
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
  45   C3780   Uric acid   1   Шээсний хүчил
  46   Labua2   Urine test   1   Шээсний шинжилгээ
Дуран шинжилгээ
  47   E7611   Gastro Duodenoscopy   1   Ходоодны дуран
  48   E7660   Colonoscopy   1   Бүдүүн шулуун гэдэсний дуран
  49   TZ   Sleep (GFS, CFS)   1   Хагас унтуулганы тарилга
Өтгөний шинжилгээ
  50   B0651   Stool OB   1   Өтгөн дэхь далд цус
  51   B0611   Stool parasitol   1   Шимэгч хорхойн шинжилгээ
ЭХО шинжилгээ
  52   XS012   Sono (Thyroid)   1   Бамбайн эхо
  53   XS019   Sono (Upper abdomen)   1   Хэвлийн эхо
  54   XS017   Sono (Breast)   1   Хөхний эхо
  55   XS021   Sono (Pelvice)   1   Аарцагны эхо
Рентген зураг
  56   XGMAM   Mammography   1   Хөхний рентген
  57   YZ0BM3   BMD   1   Ясны сийрэгжилт
  58   XG21A   Chest PA   1   Цээжний рентген
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ
  59   BZPAP   PAP   1   Умайн хүзүүний хорт
  хавдрын эсийн шинжилгээ
Комьпютет томографи
  60   XC40   CT Chest   1   Цээжний /CT/
  61   XC50A   CT Abdomen+CE   1   Хэвлийн /CT/
  62   XMR110   MRI+MRA (Brain)   1   Тархины зураг /MRI/
Аппратуудын шинжилгээ
  63   E6541   EKG   1   Зүрхний цахилгаан бичлэг
  64   W-407   BMI   1   Биеийн индекс
  65   F6350   Hearing test   1   Сонсгол
  66   F6002   PFT (Flow Volume)   1   Уушигны багтаамж
  67   BZHD   PWV   1   Артерын судасны хатуурал
  68   F6012   T-EKG   1   Зүрхний ачаалалтай бичлэг
  69   NNH014   Stress test   1   Стресс тест
Зүрхний шинжлгээ
  70   7800   Homocysteine   1   Зүрхний үйл ажиллагаа
Цусны багадалтын шинжилгээ
  71   C2500   TIBC (Total Iron)   1   Нийт төмөр холбогч
  72   C2510   UIBC   1   Төмөр холбогч уураг
  73   C2520   Ferritin   1   Төмрийн нийт уураг
 
      AA155   Doctor's examination   1   Эмчийн зөвлөгөө
НИЙТ ҮНЭ/TOTAL PRICE
1,700,000