info
Сайн байна уу Songdo.mn сайтад тавтай морил!

ЗҮРХНИЙ НАРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ /эмэгтэй/


буцах

No CODE ITEM (Эм) Qt. Нэр
Цусны бүлэг
  1   B2000   ABO   1   Цусны бүлэг
  2   B2021   Rho(D)   1   Резус фактор
Цусны ерөнхий шинжилгээ
  3   LABCBC01   CBC Routine   1   Цусны ерөнхий шинжилгээ
  4   B1030   ESR (Erythrocyte))   1   Эритроцитийн тунах хурд
  5   C2490   Fe (Iron)   1   Төмөр
  6   C3791   Na (Sodium)   1   Натри
  7   C3792   Potassium   1   Кали
  8   C3793   CI   1   Хлор Натри
Нойр булчирхайн
  9   B2611   Amylase (Total)   1   Нойр булчирхайн фермент
Хеллико бактер
  10   C4650   Helicobacter   1   Хеллико бактер
Элэгний үйл ажиллагаа
  11   B2570   AST (SGOT)   1   Асат
  12   B2580   ALT(SGPT)   1   Алат
  13   C2200   T.Protein   1   Нийт уураг
  14   C2210   Albumin   1   Альбумин
  15   C3720   T.bilirubin   1   Нийт Билирубин
  16   C3721   D.bilirubin   1   Шууд Билирубин
  17   B2710   Gamma-GPT   1   Элэгний үйл ажиллагаа
  18   B2602   Alkaline phosph   1   Шүлтлэг фосфатаз
Элэгний вирус/Дархлаа/ stick
  19   C4811   HBsAg(Rapid)   1   Элэгний B вирус Антиген
  20   C4821   Anti-HBs(Rapid)   1   Элэгний B вирус Антибоди
  21   C4872   HCV-Ab   1   Элэгний С вирус
Бөөрний үйл ажиллагаа
  22   C3730A   BUN   1   Үлдэгдэл азот
  23   C3750   Creatinine   1   Креатинин
Өөх тосны үзүүлэлт
  24   C2411   T.Cholesterol   1   Нийт Холестерин
  25   C2420   HDL-Cholesterol   1   Их нягттай липопротейд
  26   C2430   LDL-Cholesterol   1   Бага нягттай липопротейд
  27   C2443   Triglyceride   1   Триглицерид
  28   B2590   LDH   1   Зүрхний фермиент
  29   B2630   CPK   1   Лактатдегидрогеназа
Цусан дахь сахар
  30   C3711   glucose   1   Глюкоз
Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа
  31   C3290   T3 Total-Triiod   1   Триодтиронин
  32   C3340   Free T4(CLIA)   1   Чөлөөт тироклин
  33   C3360   TSH   1   Тириод сэдээгч даавар
БЗХӨ
  34   C4713   Anti-HIV(Rapid)   1   Дох
  35   C4600   VDRL   1   Тэмбүү
Хавдрын маркер
  36   C4240   CA-125   1   Өндгөвчний хавдрын
Үе мөч
  37   C4903   RA Factor   1   Ревматойд фактор
  38   C2243   CRP   1   С-урвалжит уураг
  39   C4631   ASO   1   Асло
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
  40   C3780   Uric acid   1   Шээсний хүчил
  41   Labua2   Urine test   1   Шээсний шинжилгээ
Дуран шинжилгээ
  42   E7611   Gastro Duodenoscopy   1   Ходоодны дуран
  43   E7660   Colonoscopy   1   Бүдүүн шулуун гэдэсний дуран
Өтгөний шинжилгээ
  44   B0651   Stool OB   1   Өтгөн дэхь далд цус
  45   B0611   Stool parasitol   1   Шимэгч хорхойн шинжилгээ
ЭХО шинжилгээ
  46   XS012   Sono (Thyroid)   1   Бамбайн эхо
  47   XS019   Sono (Upper abdomen)   1   Хэвлийн эхо
  48   XS021   Sono (Pelvice)   1   Аарцагны эхо
  49   XS048   Cardiac Echo   1   Зүрхний өнгөт эхо
  50   XS052   Carotid Artery   1   Гүрээний артерийн эхо
Рентген зураг
  51   XGMAM   Mammography   1   Хөхний рентген
  52   YZ0BM3   BMD   1   Ясны сийрэгжилт
  53   XG21A   Chest PA   1   Цээжний рентген
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ
  54   BZPAP   PAP   1   Умайн хүзүүний хорт
  хавдрын эсийн шинжилгээ
Комьпютет томографи
  55   XC40I   Coronary angiography   1   Зүрхний титэм судасны компютер
Аппратуудын шинжилгээ
  56   E6541   EKG   1   Зүрхний цахилгаан бичлэг
  57   W-407   BMI   1   Биеийн индекс
  58   F6350   Hearing test   1   Сонсгол
  59   F6002   PFT (Flow Volume)   1   Уушигны багтаамж
  60   BZHD   PWV   1   Артерын судасны хатуурал
  61   F6012   T-EKG   1   Зүрхний ачаалалтай бичлэг
Зүрхний шинжлгээ
  62   7800   Homocysteine   1   Зүрхний үйл ажиллагаа
      AA155   Doctor's examination   1   Эмчийн зөвлөгөө
НИЙТ ҮНЭ/TOTAL PRICE
950,000