info
Сайн байна уу Songdo.mn сайтад тавтай морил!

ҮНДСЭН БАГЦ ШИНЖИЛГЭЭ /эмэгтэй/


буцах

No CODE ITEM (Эмэгтэй) Qt. Нэр
Цусны бүлэг
1   B2000   ABO 1   Цусны бүлэг
2   B2021   Rho(D) 1   Резус фактор
Цусны ерөнхий шинжилгээ
3   LABCBC01   CBC Routine 1   Цусны ерөнхий шинжилгээ
4   B1030   ESR (Erythrocyte)) 1   Эритроцитийн тунах хурд
5   C2490   Fe (Iron) 1   Төмөр
Нойр булчирхайн
6   B2611   Amylase (Total) 1   Нойр булчирхайн фермент
Хеллико бактер
7   C4650   Helicobacter 1   Хеллико бактер
Элэгний үйл ажиллагаа
8   B2570   AST (SGOT) 1   Асат
9   B2580   ALT(SGPT) 1   Алат
10   C2200   T.Protein 1   Нийт уураг
11   C2210   Albumin 1   Альбумин
12   C3720   T.bilirubin 1   Нийт Билирубин
13   C3721   D.bilirubin 1   Шууд Билирубин
14   B2710   Gamma-GPT 1   Элэгний үйл ажиллагаа
15   B2602   Alkaline phosph 1   Шүлтлэг фосфатаз
Элэгний вирус/Дархлаа/ stick
16   C4811   HBsAg(Rapid) 1   Элэгний B вирус Антиген
17   C4821   Anti-HBs(Rapid) 1   Элэгний B вирус Антибоди
18   C4872   HCV-Ab 1   Элэгний С вирус
Бөөрний үйл ажиллагаа
19   C3730A   BUN 1   Үлдэгдэл азот
20   C3750   Creatinine 1   Креатинин
Өөх тосны үзүүлэлт
21   C2411   T.Cholesterol 1   Нийт Холестерин
22   C2420   HDL-Cholesterol 1   Их нягттай липопротейд
23   C2430   LDL-Cholesterol 1   Бага нягттай липопротейд
24   C2443   Triglyceride 1   Триглицерид
25   B2590   LDH 1   Зүрхний фермиент
26   B2630   CPK 1   Лактатдегидрогеназа
Цусан дахь сахар
27   C3711   glucose 1   Глюкоз
Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа
28   C3290   T3 Total-Triiod 1   Триодтиронин
29   C3340   Free T4(CLIA) 1   Чөлөөт тироклин
30   C3360   TSH 1   Тириод сэдээгч даавар
БЗХӨ
31   C4713   Anti-HIV(Rapid) 1   Дох
32   C4600   VDRL 1   Тэмбүү
Хавдрын маркер
33   C4240   CA125 1   Өндгөвчний хавдрын маркер
Үе мөч
34   C4903   RA Factor 1   Ревматойд фактор
35   C2243   CRP 1   С-урвалжит уураг
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
36   C3780   Uric acid 1   Шээсний хүчил
37   Labua2   Urine test 1   Шээсний шинжилгээ
Дуран шинжилгээ
38   E7611   Gastro Duodenoscopy 1   Ходоодны дуран
39   E7660   Colonoscopy 1   Бүдүүн шулуун гэдэсний дуран
Өтгөний шинжилгээ
40   B0651   Stool OB 1   Өтгөн дэхь далд цус
41   B0611   Stool parasitol 1   Шимэгч хорхойн шинжилгээ
ЭХО шинжилгээ
42   XS012   Sono (Thyroid) 1   Бамбайн эхо
43   XS019   Sono (Upper abdomen) 1   Хэвлийн эхо
44   XS021   Sono (Pelvice) 1   Аарцагны эхо
Рентген зураг
45   YZ0BM3   BMD 1   Ясны сийрэгжилт
46   XG21A   Chest PA 1   Цээжний рентген
47   XGMAM   Mammography 1   Хөхний рентген
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ
48   BZPAP   PAP 1   Умайн хүзүүний хорт хавдрын эсийн шинжилгээ
Аппратуудын шинжилгээ
49   E6541   EKG 1   Зүрхний цахилгаан бичлэг
50   W-407   BMI 1   Биеийн индекс
51   F6350   Hearing test 1   Сонсгол
52   F6002   PFT (Flow Volume) 1   Уушигны багтаамж


 


 
     AA155   Doctor's examination 1   Эмчийн зөвлөгөө
НИЙТ ҮНЭ/TOTAL PRICE
450,000₮